*Blogi 2010 elokuu 31. Estetty kirjoitukseni Kotiseudun sanomissa (Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehti): Pihtiputaalle on iskenyt Jkl.n poliisitalosyndrooma! Suomessa sananvapaus-Älä naurata!


Tämä sivu on päivitetty 24. kesäkuu 2011.


Pihtiputaalle on iskenyt Jyväskylän poliisitalosyndrooma!

Viittaus Kotiseudun Sanomissa olevaan kosteusvauriohomeisen hammashoitolan juttuun-25.8.2010
Tässä on puolueeton tutkijan näkemys po asioista:

Ajattelemisen aihetta: Meillä Suomessa on noin 80% rakennuksista(=n.960 000 rakennusta!) eriasteisesti KosteusVaurioHomeisia, eli pyöreästi se määrä mikä on rakennettu 1970-luvun jälkeen silloisten virheellisten-jopa päättömien rakennusmääräysten mukaan! Surullista on ollut seurata tämä kv-homerakennusten korjausrumba, jossa jo tehdyt virheet toistetaan kerta-toisensa jälkeen, josta surullisenkuuluisin on Jyväskylän poliisitalo jossa virheet toistettiin kuusi(6) kertaa ja seitsemännen korjauskerran jälkeen tiedotusvälineet kyllästyivät tiedottamasta poliisitalon korjauksista.
Arvatkaapa kuinka paljon rahaa paloi tuohon päättömään korjausrumbaan.

Herää kysymys: Onko todellakin pakko tehdä samat virheet kerta-toisensa jälkeen noudattaen orjallisesti järettömiä rakennus määräyksiä ja päättäjien määräyksiä!?
-Meillä ei todellakaan ole varaa tähän päättömyyteen, jossa leikitään surutta meidän ihmisten terveydellä ja kuolonkoreisen luontoäidin myrkyttämisellä!
-Meillä Pihtiputaalla on tarvittava tietotaito kv-homeiden syistä ja seurauksista, niin rakennusten kuin ihmisten terveyden suhteen. Mutta löytyykö meiltä haluja käyttää tätä tietotaitoa, vai noudatammeko orjallisesti päättömiä rakennusmääräyksiä? Haluammeko olla edelläkävijöitä, vai kuulummeko ikuisiin perässähiihtäjiin?

Huomioi tämä:
-Pinnoite/pintaverhous on rakentamisen kallein ”turhake”! Mitä enemmän käytät myrkyllisiä pinnoitteita rakentamisessa, sitä enemmän sinä itse niitä hengität!


Pihtiputaan kunnan omissa rakennuksissa on tietääkseni kaikki vesivuotoja aiheuttaneet kiertovesipumput vaihdettu paluu-linjasta lähtevään-linjaan. Mutta valitettavasti ennen pumppujen vaihtoa olleet vesivuodot rakenteisiin ovat jo aiheuttaneet kv-homevauriot, jolloin jatka ongelmien ratkomista alla olevan tekstin kohdasta-2:
Yleis-ohjeita kosteusvauriohome-korjauksiin:
Kv-homeisten rakenteiden purkamisessa on noudatettava samoja suojaus-ohjeita kuin asbestia sisältävien rakenteiden purkamisessa!

Kun kaikki rakennuksessa jatkuvasti oleskelevat henkilöt oirehtivat yli 20-oiretta tasolla, niin enää ei kannata etsiä yksittäisiä kv-homeiden pesäkkeitä ja tuhlata rahaa turhiin kv-homeiden etsintätutkimuksiin, vaan kannattaa perehtyä etsimään syytä/syitä siihen miksi rakenteissa on kosteutta:
Huom! Vesihöyry on kaasumaisessa muodossa oleva vesi, joka pystyy läpäisemään diffuusiosuojaamattoman(=kaasua läpäisevä) materiaalin: Diffuusiosuojaamaton vesieriste, Maali, jne.
Kaasua läpäisevä pinta ei estä pinnan alla olevan materiaalin hidasta kostumista, mutta kaasua läpäisevä pinta estää pinnan alla olevan materiaalin kuivumisen!
– Kosteus pääsee esimerkiksi maalipinnan läpi vesihöyrynä(=kaasu), mutta kun vesihöyry tiivistyy vedeksi(=neste) maalikalvon alle, niin se ei pääsekään enää pois maalikalvon alta, koska maalikalvo läpäisee kaasua – mutta se ei läpäise nestettä. Tämän takia maalipinta lohkeilee ja irtoaa karkeastakin -puu, -betoni, -jne pinnasta!

-Kosteus-hengittävyys-
Kosteus-hengittävä rakenne=ilmainen kosteudentasaaja:
Kun puhutaan kosteus-hengittävästä rakenteesta/kosteus-hengittävästä rakennusmateriaalista, niin se ei tarkoita fyysistä hengittävyyttä, vaan se tarkoittaa materiaalin kykyä sitoa kosteutta ja kykyä luovuttaa sitomansa kosteus.
Kun kosteus-hengittävän materiaalin kosteus-hengittävyyttä ei katkaista kosteus-hengittämättömällä materiaalilla; maali, muovi, lastulevy, kipsilevy, yms, niin silloin kosteus-hengittävä materiaali toimii huoneilman kosteuden tasaajana (vertaa ilman kostutin). Kun huoneilman kosteus on suurempi kuin kosteus-hengittävän materiaalin, esimerkiksi hirsi, niin kosteus pyrkii tasaantumaan, eli hirsi sitoo kosteutta niin kauan että huoneilman ja hirren kosteus ovat yhtä suuret. Kun huoneilman kosteus on kuivempi (=pienempi) kuin hirren kosteus, niin kosteus pyrkii tasaantumaan, eli hirsi luovuttaa nyt sitomaansa kosteutta niin kauan että hirren kosteus ja huoneen kosteus ovat samat.
Huomaa että puu on paras, mutta vain yksi kosteus-hengittävistä materiaaleista. Betonikin on kosteus-hengittävä materiaali tasan tarkkaan niin kauan, kunnes se pinnoitetaan kosteus-hengittämättömällä materiaalilla!
Kun tämä luonnollinen kosteus-hengittävyys katkaistaan, niin seuraus on: Kosteusvaurio- Kosteusvaurio homeet ja aktino-bakteerit- Laho-sieni- Terveyshaitta, tai vakava terveyshaitta- Oireilu ja sairastuminen!


1. Onko kiertovesi-pumppu (-pumput) palaavassa (paluu-) linjassa?
– Jos on: Niin asenna kv-pumput lähtevään (=meno)-linjaan ja varmista että käyttöpaine on 0,3..0,5-baaria, kuitenkin enintään 0,8-baaria. Poista esipaine kokonaan kalvopaisunta-astiasta, tai asenna avo paisunta-astia!


Hengittävä hirsitalo:
2.1. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta.
Anna hirsien kuivaa kunnolla. Poista kaikki kv-hometoksiinin tummuttama materiaali ja toteuta seinä ”Rakenna hengittävä hirsitalo”-ohjeen mukaan.
Huomioi nämä:
-Rakenna hirsitaloon mahdollisimman raskas katto jolla varmistetaan hirsien riittävä painuminen tiiviyden takaamiseksi ja halkeilun estämiseksi.
-Rakenna hirsitaloon pystykoolattu(50mmx50mm) ulkopintaverhous joka toimii tuulensuojana!


Hengittävä talo kappaletavarasta:
2.2. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta. Poista ulkopuolelta myöskin tuulensuojalevyt ja kaikki eristevillat! Anna koolinkien kuivaa kunnolla.
Poista kaikki kv-homeiden- ja aktinobakteeri-toksiinin tummuttama materiaali ja toteuta seinä ”Rakenna hengittävä talo kappaletavarasta”-ohjeen mukaan. Älä käytä mitään eristevilloja!
Huomioi tämä:
-Rakenna hengittävään kappaletavara-taloon mahdollisimman kevyt katto.


Hengittävä betonitalo kappaletavarasta:
2.3. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta. Anna rakenteiden kuivaa kunnolla. Poista kaikki kv-hometoksiinin ja aktinobakteeritoksiinin tummuttama materiaali ja toteuta seinä ”Rakenna hengittävä betonitalo kappaletavarasta”-ohjeen mukaan.
Huomioi tämä:
-Rakenna hengittävään kappaletavara-betonitaloon mahdollisimman kevyt katto.


Hengittävä betonilaatta:
3. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan betonin pinnasta. Anna rakenteiden kuivaa kunnolla; +20 C-astetta tilassa noin 1cm/viikko. Poista kaikki kv-homeiden- ja aktinobakteeri-toksiinin tummuttama materiaali ja lisää tarvittaessa värjätty pintabetonimassa. Älä katkaise betonin kosteus-hengittävyyttä pinnoittamalla betonia laatoittamalla, maalaamalla, muovittamalla, jne!


4. Huom!
– Kosteus-hengittävyys ja diffuusiosuojaamaton(=kaasua läpäisevä) ovat kaksi eri asiaa!
Kosteus-hengittävänä voidaan pitää pinnoitetta jonka kaasun läpäisevyys on vähintään 50%!
Lateksimaalien…….Keittomaalien kaasunläpäisevyys on 5%……40%!
Kosteus-hengittävän pinnoitteen kaasunläpäisevyys on 50%…………………..100%!
– Kosteus-hengittävää maalia ei ole olemassa! Joten esimerkiksi puupaneeli (-verhous) voidaan pinnoittaa vain ulkopuolelta ja pinnoitettavan paneelin alle on järjestettävä toimiva ilmanvaihto. Näin toteutettuna maalipinta kestää noin 50-vuotta, kun ympärimaalatun paneelin maalipinta kestää noin 5-vuotta!


5. Huom!
– Kosteus-hengittävässä rakennuksessa ei saa olla koneellista ilmanvaihtoa!
Koneellisessa ilmanvaihdossa tilat ovat joko A)ylipaineisia, tai B)alipaineisia, jotka katkaisevat luonnollisen kosteus-hengittävyyden!
– Kun taas paino(veto)voimaisesti toimiva ilmanvaihto on a)lievästi alipaineinen, b)+-0 paineinen, tai c)lievästi ylipaineinen, vaihdellen jatkuvasti a)b)c) välillä!!!


6. Huom!
– Paino(veto)voimaisessa ilmanvaihdossa ilmaa(lämpöä) poistuu vain tarvittava määrä. Kun taas koneellisessa ilmanvaihdossa ilmaa(lämpöä) poistuu moninkertainen määrä, jolloin paino(veto)voimainen ilmanvaihto kuluttaa energiaa huomattavasti vähemmän, kuin koneellinen ilmanvaihto!


Huom!
– Se miksi kv-homeongelmia vähätellään jatkuvasti johtuu siitä, että suurin osa rakenteissa ”muhivista” kv-homeiden gogktaileista ei haise ollenkaan, jolloin potilaalla voi olla vuosien kvht-altistus päällä koko ajan ja ihmetellään ainoastaan outoja oireita ja sairastumisia! Helpoimmin kvht-altistus voidaan todentaa oiretestillä, jolla voidaan helposti seurata oireilun poistumista/lisääntymistä.
Huom!
a. Po mh-bakteerit eivät ilmesty tyhjästä limakalvoillesi-sinun on vietävä ne sinne, joko rasvaisissa lehmänmaito-tuotteissa, tai jauhekapseleina!

b. Limakalvojen Probiootti bakteerien palautusprosessi tarvitsee prikulleen:
– 1.Lactobacillus-asidophilus,
– 2.Lactobacillus-bulgaricus ja
– 3.Bifidobacterium xxxxx bakteerit. Probiootti(mhb)-tuote saa sisältää muitakin probiootteja.

c. Kun olet kvht-altistunut etkä ole käyttänyt po Probiootti-bakteereita, niin siirtyessäsi korjattuihin tiloihin jossa korjaus on onnistunut, niin silti saatat oireilla kemikaalipäästöille (maalit, liimat, muovit, jne), vaikka tiloissa ei enää olisikaan kvh-toksiinia!

d. Kun olet kvht-altistunut, sekä olet käyttänyt po Probiootti-bakteereita ja olet siirtynyt ”puhtaisiin kvht-altisteettomiin” tiloihin, eikä oiretasosi laske alle 5-osuman, niin saatat edelleen kvht-altistua tietämättäsi, koska suurin osa kv-homeiden gogktaileista ei haise ollenkaan!

e. Kvht-altistuksen aiheuttamat muutokset terveydessäsi näet jo oiretestillä. Testin lopussa on suuntaa antava ohje oireilun poistumiselle, laskettuna oireilun tämänhetkisestä tasosta.
Mikäli akuuttia tarvetta ei ole, kannattaa siirtää sitä lääkärissä käyntiä, kunnes näet onko se edes tarpeen.
Tietenkin jos on akuutti tarve, niin sitten pitää mennä heti lääkäriin!

f. Kun kärsit kipeistä jalkapohjista, niin kvht-altistuksen jalkapohjiin voit estää käyttämällä sisäkenkiä, joka estää jalkapohjien suoran kontaktin lattiaan.

Oiva Rutanen
Pihtipudas


Huom! Suomessa on sanan vapaus kun perustat omat netti-sivut!


Olet tässä:
Blogi 2010 elokuu 31: Estetty kirjoitukseni Kotiseudun sanomissa (Pihtiputaan ja Kinnulan paikallislehti): Pihtiputaalle on iskenyt Jyväskylän poliisitalosyndrooma! Suomessa sananvapaus-Älä naurata!

Paluu tämän sivun alkuun