*Kv. Neljän vuoden tutkimuskooste kiertovesipumpuista.


Tämä sivu on paivitetty 24. kesäkuu 2011.


Lue ja Ylläty, kuinka maksamme rahallisesti ja terveydellämme tätä epäkohtaa, joka ei todennäköisesti ole kenenkään vika, vaan, kuten jäljempänä selviää: Kaikkea ei olekaan vielä keksitty! Näin ollen, syyllistä tältä osin tapahtuneisiin vahinkoihin ei kannata etsiä.


Tämän sivun sisällys:
* Alustus:
* Itse aihe:
* Ongelman ydin: Seisova-ilmalukko:
* Yllätys:
* Ohjeita, jotka on otettava huomioon:
* Ohjeita, jotka kannattaa tiedostaa ajoissa:
* Kysymyksiä ja vastauksia:
* Se toinen ilmalukko: Pyörteinen-ilmalukko:
* Käytännön esimerkki:


Alustus:
Ratkoessani aiemman vuokra-asuntoni (11-huoneiston rivitalo Asunto OY) pitkäaikaisia lämmitys ongelmia, keksin suurimman yksittäisen syyn siihen, miksi meillä Suomessa on niin runsaasti kosteusvaurioita. Ja näin ollen haluan tuoda julki tämän meitä jokaista Suomalaista taloudellisesti rassaavan ja terveyttä vaarantavan massiivisen epäkohdan, joka osoittaa: Ettei meillä olekaan kaikki hyvin, eikä kaikkea olekaan vielä keksitty.
Hankin elantoni 1980-1997 välisen ajan Kylmäkone-sähkölaite-asentajana, kunnes kesäkuulla 1997 jäin eläkkeelle. Tämän ongelman yhteydessä olen törmännyt kysymykseen: Mitenkä on mahdollista, että kylmäkone-asentaja ottaa kantaa aiheeseen, joka ei ole hänen varsinaisesta ammatistaan? Koska rakastan ajatusleikkejä, seuraa yksi sellainen:
Kysymys:
Mikä perus-ero on LVI-asentajalla ja Kylmäkone-asentajalla? Huomioi, että seuraavassa piilee asian ytimen ydin, eli käänteinen tilanne.
Vastaus:
– Lämmitettäessä kohteena olevaa tilaa, LVI-asentaja siirtää lämpöä (lähtevä-linja) lämmitettävään kohteeseen.
– Jäähdytettäessä kohteena olevaa tilaa, kylmäkone-asentaja siirtää lämpöä pois (paluu linja)jäähdytettävästä kohteesta. Eli perus-ero on hyvin pieni mainittujen ammattiryhmien välillä.
Ongelman vakavuuden, sekä laajuuden perusteella katson, että allekirjoittanut on pakotettu ottamaan kantaa asiaan, joka ei ole omasta ammattialueesta.

Alkuun


Itse aihe:
Muutin 1.12.2000 aiempaan asuntooni, jossa tehtiin pinta yms remonttia. Koko ajan kuitenkin ”taustalla” vesikeskuslämmityksen vesilämpöpatterit pitivät enemmän, tai vähemmän ärsyttävää ääntelyä, kunnes kevättalvella 2001 lämmityspattereiden ”konsertti” oli sitä luokkaa, että asialle oli tehtävä jotain. Otin pattereiden ilmaus-avaimen ja aloitin ilmauksen eniten ääntävästä eteisen patterista. Avasin ilmausruuvin ja suhina alkoi. Useamman minuutin kuluttua ajattelin, ettei näin paljon ilmaa voi olla lämmitysjärjestelmässä. Kastoin sormeni ja kokeilin näin mihinkä päin ilma oikein liikkuu?
Ja liikkuihan se, kylläkin väärään suuntaan; ilma meni putkistoon!
Tästä kiinnostuneena aloin pohtia sitä: Että mistä nämä lämmityksen normaalitoiminnan estävät ongelmat voi johtua, joita oli ollut jo noin kymmenen vuoden ajan? Muutaman kahvikupillisen ja muutaman sätkän jälkeen tulin siihen lopputulokseen, että vain yksi toiminto voi aiheuttaa edellä kuvatut ilmiöt: Kiertovesipumppu on asennettu paluu-linjaan imemään vettä verkosta. Minulla on ollut se käsitys jo alle kaksikymppisestä, että kiertovesipumppujen oikea asennuspaikka on aina lähtevässä-linjassa, eli laitejärjestys on:
Lämmön-lähde=> Kiertovesipumppu=> Lämmön-kohde. Lämmityksen ongelmiin puuttumisen varmisti kolme eri kertaa lattialle, lämmityspattereiden alle ilmestyneet vesilammikot. Mitä, jos vuotopaikka olisikin ollut rakenteiden sisällä?!
Tiedustellessani kaksi eri kertaa: Miksi kiertovesipumput asennetaan fysiikan lakien ja terveen järjen vastaisesti paluu-linjaan?
Sain kaksi eri kertaa samanlaisen vastauksen: Sillä ei ole merkitystä kumpaanko linjaan kiertovesipumput asennetaan.
Näin ei todellakaan ole!! Joten selvennetään asiaa:
Ongelman perus-aiheuttaja paineen nousun muodossa on ilma, joka aiheuttaa seisovan-ilmalukon lisäksi järjestelmään kytkettyjen putkistojen ja oheislaitteiden syöpymistä niin kauan, kunnes happi(ilma) on kulutettu loppuun. Ja kiertovesipumppu paluu-linjaan asennettuna(imee) varmistaa sen, että järjestelmässä riittää happea(ilmaa) ja syöpymistä tapahtuu aivan varmasti jatkuvasti.
Huomioi tämä: Tutkimusteni mukaan syöpyminen voi lyhentää putkiston ikää pahimmillaan(!) jopa 1/10.s osaan alkuperäisestä iästä.
Joten: Seuraava on väännetty rautalangasta, jotta ei-ammattilainenkin ymmärtäisi mistä on kyse.
1. Laita vaikkapa mehupilli huulien väliin ja ime.
2. Anna pillin olla edelleen huulien välissä ja puhalla.
Kummassako tilanteessa sinulla oli mahdollisuus saada ilmaa keuhkoihin?

Alkuun


Ongelman ydin: Seisova-ilmalukko:
Harrastetaan välillä ajatusleikkiä:
Kysymys:
– Mistä johtuu, että ilmattaessa järjestelmää, ilma meneekin putkistoon, eikä putkistosta pois, kuten pitäisi?
Vastaus:
– Siksi, että kiertovesipumppu paluu-linjaan asennettuna imee vettä verkosta päin ja jos putkistossa on ilmaa ja ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka, muodostuu tähän mutkaan seisova-ilmalukko_1), joka estää normaali kierron. Tässä tilanteessa seisovan-ilmalukon ja kiertovesipumpun väliseen putkistoon syntyy alipaine.

Selite: 1) Seisova-ilmalukko =Paikallaan olevan ilmakerrostuman aiheuttama ilmalukko, sellaisessa nesteputkistossa, jossa on ilmaa ja ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka.
Tärkeää: Edellä kerrotussa piilee todennäköisesti syy siihen, miksi virheellinen tieto on päässyt oppikirjoihin:
Testattaessa kiertovesipumpun paikkaa putkistossa, on huomattava tärkeä seikka: Luotaessa testiolosuhteita, on ne luotava sellaisiksi, kuin ne ovat aidossa asennuksessa, eli putkistossa ON oltava ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka, tai mutkia. Mikäli testi tehdään suoralla putkistolla, kaikkia ongelmia ei saada näkyviin.
Seisova-ilmalukko tarvitsee kaksi yhtä aikaa toteutunutta ehtoa:
1. Ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka putkistossa ja
2. Ilmaa.
Se, kuinka paljon painetta tarvitaan ilmalukon poistamiseen, määräytyy siitä, kuinka korkea ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka on, sekä kuinka paljon ilmaa järjestelmässä on ja kuinka kuumaa ilma on. Toisin sanoen: Paineen on oltava suurempi, kuin ilmalukon aiheuttama noste.
Huomioi, että järjestelmässä jossa kiertovesipumppu on asennettu lähtevään-linjaan, ei voi muodostua vuotoja aiheuttavaa ilmalukkoa missään tilanteessa!!

Harrastetaan edelleen ajatusleikkejä:
Kysymys:
– Mitä tapahtuu järjestelmässä, jossa kiertovesipumppu paluu-linjassa imee ilmaa järjestelmään?
Vastaus:
– Järjestelmän paine nousee! Paineen nousu voi olla hyvinkin lyhyt-aikainen; 10-30 sekuntia, jolloin putkistosta tapahtuu vuotoja.
Sekä: Happi(ilma) mahdollistaa putkistojen ja oheislaitteiden syöpymisen.
Kysymys:
– Mitä tapahtuu, kun paine pyrkii tasaantumaan putkistoa ympäröivän paineen kanssa?
Vastaus:
1. Näet vesilammikon lattialla, tai
2. Näet ajan kuluessa kosteuden aiheuttamia muutoksia rakenteissa, tai
3. Tunnet nenässäsi ajan kuluessa kosteusvaurio-homeiden aiheuttaman tunkkaisen hajun, tai rupeat kvht-oireilemaan! Huomaa, että suurin osa rakenteissa muhivista kosteusvaurio-homeiden cocktaileista ei haise ollenkaan.

Lisää kiinnostuneena aloin tutkimaan sitä: Oliko ongelma paikallinen, vai laajempi? Hämmästykseni oli suuri, kun selvisi, että edellä mainittu asennustapa on käytössä koko Suomessa. Tässä vaiheessa kiinnostukseni asiaan kasvoi kasvamistaan.
Seuraavaksi aloin tutkimaan sitä: Kuinka suuri vaikutus edellä kerrotulla ongelmalla on kosteusvaurioihin?
Sen tutkimuksen jälkeen huolestuin todenteolla!
Tutkimuksen tulos oli, että varovaisen arvion mukaan: Vähintään 60% kosteusvaurioista on edellä kerrotun ongelman aiheuttamaa. Eli mistään pienestä ja vähäpätöisestä asiasta ei voida puhua.
Ohjeistin isännöitsijää, sekä kiinteistön-hoitajaa useampaan kertaan puheena olevasta ja ehdotin kiertovesipumpun vaihtamista lähtevään-linjaan pitkäaikaisten ongelmien, sekä turhien kulujen poistamiseksi. Tämä ei käynyt isännöitsijälle. Ehdotin isännöitsijälle, että allekirjoittanut maksaa kulut kiertovesipumpun vaihtamisesta lähtevään-linjaan, mutta tämäkään ei käynyt isännöitsijälle. Miksi ei? Siihen en saanut vastausta.
Koska useampaan kuukauteen ei tapahtunut mitään, mittani täyttyi, joten laitoin seuraavan sisältöisen kirjeen isännöitsijälle:

############################################################

Tiedoksi ilmoitan, että olen päivämäärällä 1.4.2002 lähtien maksanut vaillinaista vuokraa, syystä, että vuokrasopimuksen mukaan lämpö sisältyy vuokraan. Kuitenkin huoneistossa jossa asun lämpö on joko liian kuuma 22-26 C-astetta, tai liian kylmä 14-16 C-astetta, johtuen lämmitysjärjestelmän asennusvirheestä noin 10-vuotta sitten (aiempien asukkaiden mukaan), jonka virheen olen paikallistanut kevättalven 2001 aikana, sekä ilmoittanut suullisesti useaan kertaan isännöitsijälle turhia kustannuksia aiheuttavan vian korjaamiseksi: Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun vaihtaminen lähtevään-linjaan, jolloin asumis-olot kävisivät inhimillisiksi myös lämmityspattereiden äänettömyyden suhteen. Nyt, kun lämmitysverkossa on ilmaa, jonka poistaminen ei onnistu siten, kuin normaalissa lämmitysjärjestelmässä, aiheuttaa se sen, että patterit aiheuttavat sietämätöntä kuorsausta ja korinaa. Koska puheena oleva vika aiheuttaa asumislämmön liian alas painumisen satunnaisesti, on lämmön rahallisen arvon määrittäminen vaikeaa ilman erillistä energian mittausta. Olen käyttänyt asunnon lämmittämiseen pesuhuoneen lattialämmitystä, sekä sähköuunia, jotka käyttävät sähköä, jonka asukas maksaa.
Tämän kirjattuna lähetetyn ilmoituksen jälkeen ei tule muuta ilmoitusta. Käsitykseni mukaan olen asukkaana tehnyt enemmänkin, mitä kohtuudella voidaan vaatia. Edelleen ilmoitan, että vuokranmaksu palautuu normaaliksi, kun turhaa kustannusta aiheuttava vika lämmitysjärjestelmässä on todistettavasti korjattu normaaliksi.

############################################################

Vasta edellä kuvatun kirjeen lähettäminen sai korjaus toimenpiteitä aikaan. Mutta, kun taloyhtiössä oli tehty kaikki muut LVI-puolen korjaus toimenpiteet, paitsi itse ongelmaa ei oltu korjattu; Kiertovesipumppu oli edelleen paluu-linjassa.
Remontin jälkeen alkoi tuntumaan sille, että taistelen tuulimyllyjä vastaan. Koska remontin jälkeen keittiön lämmityspatteri ei enää lämmennyt, sekä asumislämpö tipahti viileäksi, oli pakko tehdä ilmanvaihdon suhteen radikaaleja toimenpiteitä: Ilmanvaihtoventtiilit kiinni/ilmanvaihto pois päältä kokonaan. Koska olin tuolloin pahasti allerginen, edellä kerrottu ei ollut kovinkaan miellyttävä kokemus! Tässä vaiheessa tuntui toivottomalle: Enää ei passaa valittaa lämmityksestä, jos seuraus on edellisen kaltainen.

Alkuun


Yllätys:
Maaliskuulla 2004 eräänä aamupäivänä ihmettelin, kun asunto alkoi lämpiämään liikaakin, eli ensi kertaa pääsin rajoittamaan huonelämpöä ja havaitsin jo kuukausia kylmänä olleen keittiön lämpöpatterin lämpiävän, sekä ilman-alan tuntuvan miellyttävältä…………
Edellä kerrottuun ilmiöön löytyi seuraavana päivänä vastaus ystävältäni Jouni Varikselta: Hän oli kuullut kiinteistön hoitajalta, että:

Kiertovesi-pumppu oli viimeinkin vaihdettu lähtevään-linjaan!!!

Edelleen kiinnostukseni lisääntyessä aloin tutkimaan sitä: Mikä on todellinen syy siihen, että kiertovesipumput asennetaan fysiikan lakien ja terveen järjen vastaisesti paluu-linjaan, niin selvisi entistä mielenkiintoisempia kuvioita:
Poikani Pasi lainasi kirjastosta kaksi oppikirjaa:
1. Vesi- ja viemäri-tekniikka, 66.3407, 951-719-466-8, N0000672658, jossa mm sivulla 63 neuvotaan kiertovesipumpun asennuspaikaksi paluu-linja!? Huomioi, että on oletettavasti Opetushallituksen hyväksymä oppikirja, koska sisältää Opetushallituksen tietoja. Kun taas:
2. Öljy-lämmitys kuntoon, 66341, 9516762913 001 1 601PK A, jossa mm. sivulla 54 neuvotaan kiertovesipumpun asennuspaikaksi oikeaoppisesti lähtevä-linja.
Huom! Ei sisällä Opetushallituksen tietoja!
Edelleen lisää kiinnostuneena aloin tutkimaan sitä: Oliko ongelma vain Suomessa, vai laajempi?
Hämmästykseni oli todella suuri, kun selvisi, että edellä mainittu asennustapa on käytössä myöskin ulkomailla. Tässä vaiheessa totesin, että neljän vuoden tutkimustyö tämän ongelman parissa loppuu, syystä, että mentiin alueelle, josta joku muu saa jatkaa.
Lisäys 6.2.2006: Ei jäänytkään 4-vuoden tutkimustyöhön, vaan taisi tulla elin-ikäinen tutkimuskohde, syystä, että mitä enemmän tutkii sen mielenkiintoisemmaksi käy.

Alkuun


Ohjeita, jotka on otettava huomioon:
Tärkeää: Ohjeet soveltuvat kaikkiin kiertovesipumppuihin.
Kiireellisyys järjestys:
1. Aloita kiertovesipumppujen asennukset kohteista, joissa on todettu kosteusvaurioita.
2. Jatka kohteista, joiden käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmän putkistot kulkevat vaakatasossa. Matalat omakotitalot, rivitalot ja niihin verrattavissa olevat kohteet.
3. Jatka kohteista, joiden putkistot suuntautuvat ylöspäin lämmönlähteestä. Korkeat omakotitalot, kerrostalot ja niihin verrattavissa olevat kohteet.
Kun kiertovesipumppu on ollut paluu-linjassa, niin heikoin virtaus on ollut lämmityspatteri linjan loppupäässä, joka on pahimmillaan saattanut tukkeutua, niin on ensiarvoisen tärkeää, että järjestelmän, sekä paluu-linjan, että lähtevän-linjan putkisto huuhdotaan kunnolla ennen kiertovesipumpun asentamista lähtevään-linjaan.
Ylisuuri kiertovesipumppu aiheuttaa liian suuren virtausnopeuden! Liian nopea virtaus aiheuttaa järjestelmään kytkettyjen ohjaus- ja säätö-laitteiden toimimattomuutta, sekä sen, että ilma ei kerrostu yläkuolokohtiin, joka taas aiheuttaa sen, että järjestelmästä ei saada ilmaa poistettua.
Huomioi tämä: Seuraava on tehtävä kiertovesipumpun ollessa lähtevässä-linjassa. On erittäin helppo todeta onko virtaus liian nopea: Kuuntele lämmityspattereiden virtauskohinaa noin 50cm.n-100cm.n etäisyydellä lämmityspatterista. Mikäli pystyt kuulemaan kohinan, on virtaus liian nopea. Huomioi, että liian suuren virtausnopeuden vuoksi veden mukana kulkevat ilmakuplat aiheuttavat ”isku-äänen”, joka kuulostaa siltä, kuin putkissa kulkisi hiekkaa. Huomioi, että sinulla saattaa olla kiertovesipumppu, jonka virtausta voidaan säätää portaittain, jopa ilman työkaluja.
Vikatapauksessa järjestelmän paine on saatettu nostaa liian suureksi. On erittäin helppo todeta paine, jonka voit lukea pannuhuoneessa painemittarista. Säädä järjestelmän paine 0,5 bar (noin 0,5kg/cm2) poista esipaine. Normaali painealue on 0,3-0,7 bar.
Huomioi, että edellä kuvatut arvot pätevät omakotitaloihin, pienempiin rivitaloihin (alle 12-asuntoa) ja niihin verrattavissa oleviin kohteisiin. Nosta järjestelmän painetta edellä mainitusta vain, mikäli se on järjestelmän toiminnan kannalta ehdottoman tärkeää.
Anna järjestelmän käydä 1-tunti. Jonka jälkeen ilmaa järjestelmä. Toista edellisen kohdan toimet niin monta kertaa, että kaikki ilma on varmasti poistunut järjestelmästä. Muista, että järjestelmän syöpyminen alkaa vasta sitten, kun järjestelmässä on happea(ilmaa). Eli ilman happea ei tapahdu syöpymistä.

Alkuun


Ohjeita, jotka kannattaa tiedostaa ajoissa:
1. Minne tuodaan vesipiste, sinne tuodaan myöskin lattiakaivo, tai kuivalattiakaivo. Tällaisia paikkoja ovat: Suihkut, pyykinpesukoneet, astianpesukoneet, jne.
2. Missä muodostuu vettä, sinne tuodaan myöskin lattiakaivo, tai kuivalattiakaivo. Tällaisia paikkoja ovat: Jääkaapit, jääviileäkaapit, pakastimet, kylmiöt, jne.


Kysymyksiä ja vastauksia:
Kysymys:
”mites selität Kirjoittanut: vapaakiertotalossa 14.7.2005 klo 23.07 olevat ilmalukot, onko niitä??”
Vastaus:
Suurella todennäköisyydellä on, mikäli lämmitysjärjestelmän putkistossa on ilmaa ja ylöspäin, tai alaspäin suuntautuva mutka, tai mutkia. On huomattava, että näiden kahden ehdon on esiinnyttävä yhtä aikaa ennen kuin seisova-ilmalukko on mahdollinen.

Kysymys:
”No laitoin pumpun paluu-linjaan koska pumput kestävät pitempään kuin asennettuna lähtevään-linjaan tulikuumaan veteen. Näin sitä suositeltiin.”
Vastaus:
Itse en asentaisi kiertovesipumppua paluu-linjaan mistään hinnasta. Perustelu: On totta, että kiertovesipumppu paluu-puolelle asennettuna käy viileämpänä, mutta samalla otetaan suunnaton riski mahdollisiin seisoviin-ilmalukkoihin ja sitä kautta tuleviin vesivaurioihin. Eli on valittava kahden ”pahan” välillä:
1. Asennetaan kiertovesipumppu paluu-linjaan ja otetaan riski seisovasta-ilmalukosta, joka johtaa kosteusvaurioihin, joista korjaamattomana on väistämättä seurauksena kv-homeiden vauriot, mutta vaihdetaan kiertovesipumppu ehkä 12-vuoden päästä uuteen.
2. Asennetaan kiertovesipumppu lähtevään-linjaan ottamatta seisovan-ilmalukon riskiä ja sen mukanaan tuomia ongelmia, mutta vaihdetaan kiertovesipumppu ehkä 10-vuoden päästä uuteen!
Itse valitsen ehdottomasti pienemmän ”pahan”, eli 2.vaihtoehdon.

Kysymys:
”Ehkä nykyään löytyy kestävämpiä pumppuja.”
Vastaus:
Tämän päivän tekniikalla ja tietotaidolla teollisuus varmaankin pystyy valmistamaan kiertovesipumpun, joka kestää korkeitakin lämpötiloja, mutta tätä asiaa kannattaa kysyä lähimmästä LVI-asennus liikkeestä.

Alkuun


Se toinen ilmalukko: Pyörteinen-ilmalukko:
Tehtäessä esimerkiksi savupiippu tiilestä, vältetään normaalivedon estävät pyörteiset-ilmalukot siten, että hormissa olevat kulmat muutetaan mutkiksi. Tämä tapahtuu siten, että hormikulman sisäkulma piikataan pyöreähköksi ja silotetaan. Ja hormikulman ulkokulma muotoillaan pyöreähköksi laastilla.

Pyörteinen-ilmalukko (turbulenssi-elin, turbulenssi-laite)=Pyörteisessä oman ”akselinsa” ympäri tapahtuvassa liikkeessä, mutta paikallaan oleva ilmalukko, esimerkiksi savukaasu-putkistossa, jossa on jyrkkiä kulmia.

Alkuun


Käytännön esimerkki:

Poikani perhe osti kesällä 2004 käytetyn omakotitalon, jossa on vesikeskuslämmitys, jonka kiertovesipumppu oli paluu-linjassa. Ensimmäinen remontti oli puulattioiden avaus, jolloin todettiin, ettei kosteusvaurioita ollut lattioiden alla. Sen jälkeen lattioiden fiksaus ja lakkaus. Koko ajan kuitenkin vesilämmityspatterit olivat pitäneet nukkumista pahoin häiritsevää ääntelyä. Eikä lämmityspattereista ollut saanut ilmaa poistettua, imemällä aikaansaadun virtauksen vuoksi.
Järjestelmästä ei oltu saatu ilmaa poistettua edes sammuttamalla kiertovesipumppu.
Seuraavaksi uusittiin lämmitysjärjestelmän putkistot, jonka yhteydessä uusittiin oikeankokoinen kiertovesipumppu ja asennettiin lähtevään-linjaan, jolloin ongelmat olivat loppuneet.

Nyt lämmitysjärjestelmä on toimiva ja äänetön!


Olet tässä:
*Kv. Neljän vuoden tutkimuskooste kiertovesipumpuista.

Ylös Hakemisto