*Kvht. Toksiinin saastuttaman rakennuksen korjaus.


Tämä sivu on päivitetty 24. kesäkuu 2011.


Huomio! Tiedosta ensin nämä seikat:
Rakenteissa home- ja maaperäbakteeri(=ns.sädesieni)-itiöiltä pystytään estämään 100%.sti ainoastaan kosteus!
Kun kosteus pääsee esteettä kuivamaan rakenteesta, niin silloin ei ole kosteusvauriohome-ongelmia!
Home- ja maaperäbakteeri-itiöitä on kaikkialla. Eikä kuivasta itiöstä ole terveys-haittaa luonnossa, eikä rakenteissa!
Huomioi kuinka pienen kiertovesipumpun väärä asennuspaikka putkistossa aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteissa!

Yleis-ohjeita kosteusvauriohome-korjauksiin:
Kv-homeisten rakenteiden purkamisessa on noudatettava samoja suojaus-ohjeita kuin asbestia sisältävien rakenteiden purkamisessa!


Kun kaikki rakennuksessa jatkuvasti oleskelevat henkilöt oirehtivat yli 20-oiretta tasolla, niin enää ei kannata etsiä yksittäisiä kv-homeiden pesäkkeitä ja tuhlata rahaa turhiin kv-homeiden etsintätutkimuksiin, vaan kannattaa perehtyä etsimään syytä/syitä siihen miksi rakenteissa on kosteutta:

Huom! Vesihöyry on kaasumaisessa muodossa oleva vesi, joka pystyy läpäisemään diffuusiosuojaamattoman(=kaasua läpäisevä) materiaalin:
– Diffuusiosuojaamaton vesieriste,
– Maali,
– Jne.
Kaasua läpäisevä pinta ei estä pinnan alla olevan materiaalin hidasta kostumista, mutta kaasua läpäisevä pinta estää pinnan alla olevan materiaalin kuivumisen! Kosteus pääsee esimerkiksi maalipinnan läpi vesihöyrynä(=kaasu), mutta kun vesihöyry tiivistyy vedeksi(=neste) maalikalvon alle, niin se ei pääsekään enää pois maalikalvon alta, koska maalikalvo läpäisee kaasua – mutta se ei läpäise nestettä. Tämän takia maalipinta lohkeilee ja irtoaa karkeastakin -puu, -betoni, -jne pinnasta!

-Kosteus-hengittävyys-
Kosteus-hengittävä rakenne=ilmainen kosteudentasaaja:
Kun puhutaan kosteus-hengittävästä rakenteesta/kosteus-hengittävästä rakennusmateriaalista, niin se ei tarkoita fyysistä hengittävyyttä, vaan se tarkoittaa materiaalin kykyä sitoa kosteutta ja kykyä luovuttaa sitomansa kosteus.
Kun kosteus-hengittävän materiaalin kosteus-hengittävyyttä ei katkaista kosteus-hengittämättömällä materiaalilla; maali, muovi, lastulevy, kipsilevy, yms, niin silloin kosteus-hengittävä materiaali toimii huoneilman kosteuden tasaajana (vertaa ilman kostutin). Kun huoneilman kosteus on suurempi kuin kosteus-hengittävän materiaalin, esimerkiksi hirsi, niin kosteus pyrkii tasaantumaan, eli hirsi sitoo kosteutta niin kauan että huoneilman ja hirren kosteus ovat yhtä suuret. Kun huoneilman kosteus on kuivempi (=pienempi) kuin hirren kosteus, niin kosteus pyrkii tasaantumaan, eli hirsi luovuttaa nyt sitomaansa kosteutta niin kauan että hirren kosteus ja huoneen kosteus ovat samat.
Huomaa että puu on paras, mutta vain yksi kosteus-hengittävistä materiaaleista. Betonikin on kosteus-hengittävä materiaali tasan tarkkaan niin kauan, kunnes se pinnoitetaan kosteus-hengittämättömällä materiaalilla!
Kun tämä luonnollinen kosteus-hengittävyys katkaistaan, niin seuraus on:
a. Kosteusvaurio,
b. Kosteusvaurio homeet ja aktino-bakteerit,
c. Laho-sieni,
d. Terveyshaitta, tai vakava terveyshaitta,
e. Oireilu ja sairastuminen!

Alkuun


1. Onko kiertovesi-pumppu (-pumput) palaavassa (paluu-) linjassa?
– Jos on: Niin asenna kv-pumput lähtevään (=meno)-linjaan ja varmista että käyttöpaine on 0,3..0,5-baaria, kuitenkin enintään 0,8-baaria. Poista esipaine kokonaan kalvopaisunta-astiasta, tai asenna avo paisunta-astia!


Kosteus-hengittävä hirsitalo:
2.1. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta. Poista kaikki kv-hometoksiinin tummuttama materiaali ja anna hirsien kuivaa kunnolla. Toteuta seinä ”Rakenna hengittävä hirsitalo”-ohjeen mukaan.
Huomautus:
-Rakenna hirsitaloon mahdollisimman raskas katto jolla varmistetaan hirsien riittävä painuminen tiiviyden takaamiseksi ja halkeilun estämiseksi.
-Rakenna hirsitaloon pystykoolattu(50mmx50mm(=tuuletusrako)) ulkopintaverhous joka toimii tuulensuojana!


Kosteus-hengittävä talo kappaletavarasta:
2.2. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta. Poista ulkopuolelta myöskin tuulensuojalevyt ja kaikki eristevillat! Poista kaikki kv-homeiden- ja aktinobakteeri-toksiinin tummuttama materiaali ja anna koolinkien kuivaa kunnolla. Toteuta seinä ”Rakenna hengittävä talo kappaletavarasta”-ohjeen mukaan. Älä käytä mitään eristevilloja!
Huomautus:
– Rakenna kosteus-hengittävään kappaletavara-taloon mahdollisimman kevyt katto.


Kosteus-hengittävä betonitalo kappaletavarasta:
2.3. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, kipsilevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan sekä ulkopuolelta, että sisäpuolelta. Poista kaikki kv-hometoksiinin ja aktinobakteeritoksiinin tummuttama materiaali ja anna rakenteiden kuivaa kunnolla. Toteuta seinä ”Rakenna hengittävä betonitalo kappaletavarasta”-ohjeen mukaan.
Huomautus:
– Rakenna kosteus-hengittävään kappaletavara-betonitaloon mahdollisimman kevyt katto.


Hengittävä betonilaatta:
3. Onko rakenteiden kosteus-hengittävyys katkaistu maali-, muovi-, lastulevy-, yms-pinnoitteella?
– Jos on: Niin poista kosteus-hengittävyyden katkaiseva pinnoite kokonaan betonin pinnasta. Poista kaikki kv-homeiden- ja aktinobakteeri(=maaperäbakteeri)-toksiinin tummuttama materiaali ja anna rakenteiden kuivaa kunnolla; +20 C-astetta tilassa noin 1cm/viikko.
a.Kosteantilan betonilaatta(lattia):
– Lisää tarvittaessa värjätty pintabetonimassa. Älä katkaise betonin kosteus-hengittävyyttä pinnoittamalla betonia laatoittamalla, maalaamalla, muovittamalla, jne!
b.Kuivantilan betonilaatta(lattia):
– Koolaa 2″x 4″ lankulla ja rakenna varsinainen lattia koolauksen päälle, jolloin betonin ja lattian väliin jää toimiva ilmatila. Toiselta puolelta ilmatilaan tuodaan ilma paino(veto-)voimaisena ja ilma poistuu lämmönvaihtimen kautta ulos.


4. Huom!
– Kosteus-hengittävyys ja diffuusiosuojaamaton(=kaasua läpäisevä) ovat kaksi eri asiaa! Kosteus-hengittävänä voidaan pitää pinnoitetta jonka kaasun läpäisevyys on vähintään 50%! Lateksimaalien……Keittomaalien kaasunläpäisevyys on 5%…….40%! Kosteus-hengittävän pinnoitteen kaasunläpäisevyys=50%……….100%!
– Kosteus-hengittävää maalia ei ole olemassa! Joten esimerkiksi puupaneeli (-verhous) voidaan pinnoittaa vain ulkopuolelta ja pinnoitettavan paneelin alle on järjestettävä toimiva ilmanvaihto. Näin toteutettuna maalipinta kestää noin 50-vuotta, kun ympärimaalatun paneelin maalipinta kestää noin 5-vuotta!


5. Huom!
– Kosteus-hengittävässä rakennuksessa ei saa olla koneellista ilmanvaihtoa! Koneellisessa ilmanvaihdossa tilat ovat joko A)ylipaineisia, tai B)alipaineisia, jotka katkaisevat luonnollisen kosteus-hengittävyyden!
– Kun taas paino(veto)voimaisesti toimiva ilmanvaihto on a)lievästi alipaineinen, b)+-0 paineinen, tai c)lievästi ylipaineinen, vaihdellen jatkuvasti a)b)c) välillä.


6. Huom!
– Paino(veto)voimaisessa ilmanvaihdossa ilmaa(lämpöä) poistuu vain tarvittava määrä. Kun taas koneellisessa ilmanvaihdossa ilmaa(lämpöä) poistuu moninkertainen määrä, jolloin paino(veto)voimainen ilmanvaihto kuluttaa energiaa huomattavasti vähemmän, kuin koneellinen ilmanvaihto!
Huom!
– Se miksi kv-homeongelmia vähätellään jatkuvasti johtuu siitä, että suurin osa rakenteissa ”muhivista” kv-homeiden gogktaileista ei haise ollenkaan, jolloin potilaalla voi olla vuosien kvht-altistus päällä koko ajan ja ihmetellään ainoastaan outoja oireita ja sairastumisia! Helpoimmin kvht-altistus voidaan todentaa oiretestillä, jolla voidaan helposti seurata oireilun poistumista/lisääntymistä.
– Kvht-oireilu poistuu viiveellä(ks.oiretesti) sen hitaammin, mitä vähemmän syöt mh-bakteereita-limakalvojen tuhoutuneiden mh-bakteereiden tilalle.
– Kun olet kvht-altistunut etkä ole käyttänyt po Probiootti bakteereita, niin siirtyessäsi korjattuihin tiloihin jossa korjaus on onnistunut, silti saatat oireilla kemikaalipäästöille (Maalit, Liimat, Muovit, jne), vaikka tiloissa ei enää olisikaan kvh-toksiinia!


Tätä kosteusvaurioiden laskua tulemme maksamaan vielä kauan – vähintään 200 vuotta.
Miete: Joskus on edistymistä ottaa taka-askelia.
Tämä tutkimus johdatti tekemään ohjeet terveelliseen rakentamiseen!


Olet tässä:
*Kvht. Toksiinin saastuttaman rakennuksen korjaus.

Ylös Hakemisto